Kalp Yetmezliği Tipleri Nelerdir?

 

Her hastalıkta olduğu gibi kalp yetmezliğinin değişik tipleri vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

*Sistolik Kalp Yetmezliği: Sistol; kalbin kasılması anlamındadır. Kalp kası yeterli derecede kasılmadığı zaman gelişen kalp yetmezliğine denir.

*Diyastolik Kalp Yetmezliği: Diyastol ise kalbin gevşemesidir. Burada ise kalp, normal kasıldığı halde tam olarak gevşeyemez, böylece kalbe giren kan ve dolayısıyla pompalanan kan miktarı azalır.

 

Kalp Yetmezliği Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz şikayetleriniz ve tıbbi özgeçmişiniz hakkında size birçok soru soracaktır. Kalp yetmezliğine neden olan durumlar (koroner arter hastalığı, diyabet, kapak hastalığı, hipertansiyon vb), sigara kullanım durumu, kullandığınız ilaçlar, alkol alımı, vs hakkında bilgi alınacaktır.

Sonrasında fizik muayeneye geçilecek, doktorunuz kalbinizi dinleyip kalp yetmezliğine neden olan hastalığa ait bulguları araştıracaktır.

Doktorunuz ayrıca başka testlerin yapılmasını isteyebilir. Bu testler:

*Rutin kan tetkikleri: kan testleri; böbrek, karaciğer ve tiroid bezlerinin fonksiyonlarını göstermek, kolesterol seviyeleri ve kansızlık (anemi) araştırmak amacıyla yapılır. Anemi bir kişinin kanında alyuvarlar içinde oksijen taşıyan hemoglobin isimli maddenin yetersiz olmasıdır.

*B-tipi natriüretik peptid (BNP): BNP ventriküllerden (karıncıklar) KY düzeyine göre kan basıncında oluşan değişikliklere yanıt olarak kana salınan bir maddedir. Kan BNP seviyeleri KY semptomları kötüleştikçe artar, durum kontrol altına alınınca ise azalır. KY’si olup durumu kontrol altında olan bir insanda bile BNP düzeyi normal bir insandan her zaman daha yüksektir.

*Göğüs röntgeni (akciğer grafisi veya tele): Kalbin büyüklüğünü ve kalp ve akciğerlerde sıvı toplanması olup olmadığı hakkında bilgi verir

*Ekokardiyografi: Tanıda oldukça değerlidir. Kalbin kasılma gücünün (ejeksiyon fraksiyonu) araştırılmasında, diyastolik kalp yetmezliği araştırılmasında değerli bilgiler verir.

*Ejeksiyon Fraksiyonu (EF): EF eko ile anjiyografik olarak veya radyonüklid metotlarla (spect, MUGA) ölçülebilir. EF, her kalp atışında kalbin kendine gelen kanın ne kadarını pompaladığını gösterir. Normal EF %50-70 arasındadır. (Yani kalp, kendine gelen kanın %50-70'ini vücuda pompalamaktadır.). Yüzde 40’ın altındaki EF değerleri genellikle sistolik KY tanısını koydurur. Diyastolik KY’li hastalar normal EF’ye sahip olabilir.

*Elektrokardiyogram (EKG): Kalp içindeki elektriksel uyarıları kaydeder. (Bakınız EKG). KY tanısı EKG'ye bakılarak konulmaz, ancak KY'ine yol açabilen ritm bozukluklarının ve kalp damar hastalıklarının hakkında bilgiler verir.

 

Etiketler: Kalp yetmezliği, kalp krizi, damar tıkanıklığı, koroner, anjiyo, damar, maranki, saraçoğlu, bursa, doğadanderman, bitkisel, doğadan derman