Alzheimer Nedir?
 
Alzheimer Hastalığı, bellekte ve öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.1 Alzheimer Hastalığı, halk arasında "bunama" diye adlandırılan demansm en sık nedenidir
Alzheimer hastalığı tüm demans vakalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
 
Alzheimer hastalığı bazı beyin hücrelerinin ölümüyle karakterize, kesin nedenleri bilinmeyen nörolojik bir hastalıktır. Klinik olarak incelediğinde Alzheimer bilişsel ve işlevsel düzeyde ilerleyici bir kötüleşme ve hafıza ile diğer entelektüel faaliyetlerde belirgin bozulma olarak karşımıza çıkar.
Bunlar;
Yeni bilgileri öğrenmek veya daha önce öğrenilmiş olan bilgiyi hatırlama becerisinde bozulma
Konuşma bozukluğu (Örn. kelime bulma güçlüğü)
·         Motor işlevlerin korunuyor olmasına rağmen motor etkinliklerin yapılamaması
·         Duyu işlevlerinin korunuyor olmasına rağmen objelerin tanınamaması
·         Planlama, organizasyon, dikkati odaklama, görünümün altında kalanı kavrama gibi işlevlerde bozulma. 
 
Yukarıdaki belirtiler kişinin sosyal ve mesleki yaşamında hastalık öncesine göre belirgin bozulmaya neden olur. 85 yaşın üstündeki nüfusun%50'sinde Alzheimer Hastalığı'nın ortaya çıkması beklenir. Alzheimer vakalarının bir kısmının genetik mirasla ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.
 
Hastalığın ilerlemesi 5 ile 20 yıl (ortalama süre 7-8 yıl) sürebilir. Hastalığın en ileri evresinde Alzheimer hastasının 24 saat bakıma ihtiyacı olabilir.  Beslenme, temizlik, tuvalet ihtiyacı ancak bir bakıcı tarafından sağlanabilecektir.
Hastanın üzerindeki etkisi bu derecede büyük olan hastalığın hastanın yakınları ve bakıcılarına da etkisi çok büyüktür.
 
http://dogadanderman.com/bitkisel/greenstore-nigella.html
 
 
Etiketler: Alzheimer, bunama, demans, beyin, unutkanlık, yaşlılık, hafıza, kaybı, bursa, doğadanderman, doğadan derman, bitkisel, maranki, saraçoğlu